Consell Editorial

Editor executiu:
Prof. Dr. Fernando Gómez Pomar (Universitat Pompeu Fabra)

Senior Editor:
Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch (Universitat Pompeu Fabra)

Coordinadores d’edició:
Amaia Forcada Rubio (Universitat Pompeu Fabra)
Giulia Giovannini (Universitat Pompeu Fabra)

Consell Editorial:

Dret Privat
Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch (Universitat Pompeu Fabra)
Prof. Dr. Cándido Paz-Ares Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid)
Prof. Dr. Fernando Pantaleón Prieto (Universidad Autónoma de Madrid)
Prof. Dr. Miguel Virgós Soriano (Universidad Autónoma de Madrid)
Prof. Dr. Ángel Carrasco Perera (Universidad de Castilla-La Mancha)
Prof. Dr. Fernando Gómez Pomar (Universitat Pompeu Fabra)
Prof. Dr. Jesús Alfaro Águila-Real (Universidad Autónoma de Madrid)
Prof. Dr. Francisco José Garcimartín Alférez (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid)

Dret Català i Dret de Persona i Família
Prof.ª Dra. Encarna Roca i Trias (Universitat de Barcelona)
Prof. Dr. Joan Egea Fernández (Universitat Pompeu Fabra)
Prof. Dr. Josep Ferrer Riba (Universitat Pompeu Fabra)

Dret Comparat
Prof. Dr. Miquel Martín Casals (Universitat de Girona)

Dret Processal
Prof. Dr. Víctor Moreno Catena (Universidad Carlos III de Madrid)
Dr. Jesús Pintos Ager (Universidad Carlos III de Madrid)

Dret Penal
Prof. Dr. Jesús María Silva Sánchez (Universitat Pompeu Fabra)

Dret Constitucional
Prof. Dr. Luis María Díez-Picazo (Universidad de Castilla-La Mancha)