2.04

Drets reals de garantia en el Dret Civil de Catalunya

Descarregar PDF: Esp [273 KB] | Cat [267 KB]
descàrregues - 1.126 visualitzacions
Daniel I. Ripley, «Drets reals de garantia en el Dret Civil de Catalunya. », InDret 2.04