2.04

Drets reals de garantia en el Dret Civil de Catalunya

PDF download: Esp [273 KB] | Cat [267 KB]
downloads - 1.127 views
Daniel I. Ripley, «Drets reals de garantia en el Dret Civil de Catalunya. », InDret 2.04