2.04

Drets reals de garantia en el Dret Civil de Catalunya

Descargar PDF: Esp [273 KB] | Cat [267 KB]
descargas - 1.125 visualizaciones
Daniel I. Ripley, «Drets reals de garantia en el Dret Civil de Catalunya. », InDret 2.04