4.05

Incidència fiscal de la Llei catalana d’Unions Estables de Parella, Llei 10/1998, de 15 de juliol

Descargar PDF: Esp [536 KB] | Cat [527 KB]
descargas - 1.268 visualizaciones
Plàcida Ferrer Dupuy, «Incidència fiscal de la Llei catalana d’Unions Estables de Parella, Llei 10/1998, de 15 de juliol. », InDret 4.05