2.06

InDret Dret Penal

Nova Secció: InDret Dret Penal
InDret obre en aquest número 2/2006 una secció de Dret penal. El seu contingut, que es vol mantenir de manera permanent, consta d’un apartat doctrinal, un altre jurisprudencial i un tercer bibliogràfic. La nostra idea és que el signe distintiu de la secció sigui el tractament, amb la màxima profunditat, de qüestions d’actualitat en el món acadèmic, el professional i fins i tot en l’opinió pública. Amb certa periodicitat els temes s’abordaran de manera monogràfica. Precisament la nostra aportació a InDret 2/2006 és monogràfica i s’hi pretén examinar el problema de la responsabilitat de les persones jurídiques en el marc del procés penal, qüestió que no s’ha d’identificar amb la relativa a una suposada, i polèmica, responsabilitat «penal» de les persones jurídiques. En l’apartat doctrinal se situa un article de Ricard Robles que, partint de la llei que va entrar en vigor a Àustria el passat mes de gener, aborda precisament aquesta distinció i els problemes que comporta. Al seu costat, Íñigo Ortiz de Urbina i Jesús Mª Silva estudien el text de l’art. 31.2 del Codi penal vigent a Espanya, que preveu una estranya forma de responsabilitat de les persones jurídiques exigible en els processos penals. En l’apartat jurisprudencial, Jesús Mª Silva efectua un balanç de l’aplicació de les conseqüències accessòries per a les persones jurídiques, previstes en l’art. 129 del Codi penal espanyol, durant els últims deu anys. Per la seva banda, Albert Estrada comenta una recent i interessant sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, la vinculació de la qual amb el tema no hauria d’estranyar, en la mesura que les institucions internacionals, i entre elles la Unió Europea, estan insistint precisament en la necessitat politicocriminal que els Estats introdueixin disposicions reguladores de les responsabilitat penal de les persones jurídiques. Per acabar, dins la secció bibliogràfica, Núria Pastor recensiona la recent monografia de Carlos Gómez-Jara que constitueix un intent seriós de construir un autèntic model de responsabilitat penal per a les persones jurídiques. Malgrat que en aquest primer número tots els autors pertanyen a la Universitat Pompeu Fabra, la secció de Dret penal d’InDret resta oberta, des d’aquest mateix instant, a tot el món acadèmic i professional, del que esperem contribucions, comentaris, suggeriments i crítiques. Jesús-María Silva Sánchez

Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.898 visualizaciones
Jesús-María Silva Sánchez, «InDret Dret Penal. », InDret 2.06