3.08

La prelació entre el dret de representació i l’acreixement en la successió testamentària

L’art. 144.2 del Codi de Successions conferia en la successió testamentària un dret de representació als descendents del fill premort del testador. D’ençà l’entrada en vigor d’aquesta norma, ha estat polèmic en la doctrina si la crida dels descendents del premort ha de ser preferent a l’acreixement i/o a la substitució vulgar. En el rerefons del debat rau la qüestió del paper que les presumpcions legals han de tenir en la interpretació dels testaments.

L’art. 23-8 del Llibre Quart del CCC, aprovat mentre s’ultimava l’edició de l’article, inclou una regla similar a la de l’art. 144.2 del Codi de Successions, si bé el dret de representació no es limita expressament al cas de premoriència del fill instituït.

Legal Rights vs. Will When Testator’s Beneficiary Predeceases the Testator

Section 144.2 of the Catalan Code of Succession provided that whenever a testator’s beneficiary predeceased the testator, his issue should take his share. Since the Catalan Code of Succession entered into force, there has been an important debate among academics regarding whether the issue of a predeceased beneficiary should take before the other testator’s beneficiaries in proportion to their shares and/or before the “vulgar substitution.” The underlying debate is the role that legal presumptions should have for the interpretation of testamentary provisions.

Section 423-8 of the Catalan Civil Code’s Book Four, recently approved, sets forth a similar provision, even though presenting new challenges regarding the scope of the above-mentioned rule and its judicial interpretation.

Keywords. , ,
Descargar PDF: Esp [268 KB] | Cat [260 KB]
descargas - 1.490 visualizaciones
Maurici Pérez Simeón, «La prelació entre el dret de representació i l’acreixement en la successió testamentària. », InDret 3.08