1.11

La prohibició de la quarta falcídia: exigència de manifestació expressa per part del testador
Comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 36/2010, de 23 de setembre

Aquest article tracta de la forma en què el testador ha de prohibir la quarta falcídia en el Dret civil català. El tribunal exigeix que la prohibició es faci amb paraules clares i inequívoques, la qual cosa porta a l’autor a examinar la diferència entre declaracions de voluntat expresses, tàcites, presumptes i hipotètiques, per acabar concloent que la prohibició de la quarta falcídia no pot adoptar cap de les tres últimes formes, sinó que ha de ser expressa.

Prohibition of the Falcidian Fourth: requiring an express declaration from the testato

This article presents the procedure by which a testator could prohibit the mandatory fourth in favor of the testator’s heir – named Falcidian Fourth – under the Catalan civil code. Courts require testators to use clear and unambiguous language, which brings the author to examine the differences between different kinds of declarations of will: express, implicit, presumed and hypothetical. The author concludes that the prohibition of the mandatory fourth for the testator’s heir – the Falcidian Fourth – must be expressly made.

Keywords. , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [229 KB]
descargas - 1.529 visualizaciones
Víctor Esquirol Jiménez, «La prohibició de la quarta falcídia: exigència de manifestació expressa per part del testador. Comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 36/2010, de 23 de setembre», InDret 1.11