1.06

La tradició romanística com a criteri exegètic del Dret civil català. El termini per practicar inventari als efectes de detreure la quarta falcídia

La SAP Barcelona de 24 de gener de 2005 recorre a la tradició jurídica catalana ­en aquest cas formada íntegrament per la tradició romanística­ per determinar el dia inicial del termini per fer inventari establert per l’art. 199 CDCC als efectes de detreure la quarta falcídia. L’anàlisi del Dret romà resulta útil per determinar el moment de la delació de l’herència, una expressió que resta indefinida en la CDCC però, per contra, la regulació específica de l’inventari prevista al Codex de Justinià resulta inaplicable com a criteri exegètic ja que, en aquest punt, hi ha una deliberada ruptura entre el Dret precompilat i la regulació de la CDCC, com també del CS. Aquestes circumstàncies permeten avaluar, partint d’un cas concret, els límits dins dels quals la tradició jurídica pot operar com a criteri interpretatiu privilegiat del vigent Dret civil català.

Descargar PDF: Esp [327 KB] | Cat [323 KB]
descargas - 1.261 visualizaciones
Maurici Pérez Simeón, «La tradició romanística com a criteri exegètic del Dret civil català. El termini per practicar inventari als efectes de detreure la quarta falcídia. », InDret 1.06