Llibre d'estil

La finalitat bàsica del Llibre d’estil és dotar a InDret d’unes directrius que facilitin les tasques d’autors i redactors i que simplifiquin la transmissió d’informació als seus lectors.

L’adaptació del treball al llibre d’estil i a la plantilla que estan publicades a aquesta secció són fonamentals per a la publicació del treball a InDret. A aquests efectes, si l’adaptació no es fa al moment de la presentació del treball, sí serà necessària fer-la quan es notifiqui la superació del procés d’avaluació per parells, i sempre amb caràcter previ a la seva publicació.

El seguiment de les directrius del Llibre d’estil no menyscaba la llibertat d’investigació científica ni la seva capacitat d’informació, però redueix espai i temps al lector tot facilitant-li una assimilació millor i més ràpida del seu contingut.

Descargar llibre d’estil (PDF) [301 KB]
Instruccions Plantilla [243 KB]
Plantilla [38 KB]