Llibre d'estil

La finalitat bàsica del Llibre d’estil és dotar a InDret d’unes directrius que facilitin les tasques d’autors i redactors i que simplifiquin la transmissió d’informació als seus lectors.

InDret sol·licita als autors que s’ajustin a les directrius establertes en el Llibre d’estil, per a facilitar el treball de les persones que s’encarreguen del manteniment, edició i actualització de la revista.

El seguiment de les directrius del Llibre d’estil no menyscaba la llibertat d’investigació científica ni la seva capacitat d’informació, però redueix espai i temps al lector tot facilitant-li una assimilació millor i més ràpida del seu contingut.

Descargar llibre d’estil (PDF) [301 KB]
Instruccions Plantilla [243 KB]
Plantilla [38 KB]