Presentació

InDret és una revista electrònica dedicada a l’anàlisi de el dret i dirigida a investigadors, professionals de el dret i estudiants avançats i compromesa amb els més alts estàndards de qualitat en la investigació de el dret.

InDret es publica trimestralment. Cada número de la revista apareix en la segona quinzena dels mesos de gener, abril, juliol i octubre.