3.23

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (abril-maig 2023)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/1375/2022, de 19 d'abril, JUS/1377/2023, de 17 d’abril, JUS/1378/2023, de 13 d’abril, i JUS/1562/2023, de 5 de maig

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/1375/2023 (divisió de la cosa comuna en escriptura pública i extinció de parella estable), JUS/1377/2023 (elevació a públic de document privat i denominació del titular gravat per un dret d’ús), JUS/1378/2023 (interpretació del testament: entre la marmessoria i l’herència de confiança) i JUS/1562/2023 (divisió d’un element privatiu en propietat horitzontal: majoria simple).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation (April-May 2023)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation JUS/1375/2023 (cohabitants: partition of property by means of an agreement upon breakdown), JUS/1377/2023 (notarisation of agreement and designation of the owner encumbered by a right of use), JUS/1378/2023 (construction of wills: difference between an executor and a fiduciary heir) and JUS/1562/2023 (multi-unit buildings: partition of privately owned units by simple majority agreement).

Keywords. , , , , , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [521 KB]
descargas - 303 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (abril-maig 2023). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/1375/2022, de 19 d'abril, JUS/1377/2023, de 17 d’abril, JUS/1378/2023, de 13 d’abril, i JUS/1562/2023, de 5 de maig», InDret 3.23 ,pp. 664-676