4.22

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (juliol-setembre de 2022). Nota sobre conflictes de demarcació registral

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 18 de juliol de 2022 (llicència de segregació concedida per silenci administratiu) i de 27 de juliol i 27 de setembre de 2022 (disposició d’habitatge per part de persona soltera: manifestacions requerides). Nota sobre conflictes de demarcació registral.

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation (September-July 2022). Note on land-registry demarcation conflicts

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation dated 18 July 2022 (segregation of parcels of land: administrative silence) and 27 July and 27 September 2022 (transfer of a home: declarations required when the vendor is unmarried). Note on land-registry demarcation conflicts

Keywords. , , , , , ,
Descargar PDF: Esp [298 KB]
descargas - 1.033 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (juliol-setembre de 2022). Nota sobre conflictes de demarcació registral. », InDret 4.22 ,pp. 281-292