3.17

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril 2017)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 26 d’abril de 2017 (JUS/952/2017 i JUS/953/2017)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 26 d’abril de 2017 (JUS/952/2017), cancel·lació d’un cens per manca de constància de la divisió, i 26 d’abril de 2017 (JUS/953/2017), impossibilitat de cancel·lar una substitució fideïcomissària condicional.

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (April 2017)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 26 April 2017 (JUS/952/2017), cancellation of undivided emphyteusic right, and 26 April 2017 (JUS/953/2017), non-cancellation of a conditional testamentary settlement.

Keywords. , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.255 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril 2017). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 26 d’abril de 2017 (JUS/952/2017 i JUS/953/2017)», InDret 3.17