4.10

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril-juliol 2010).

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 26 d’abril 2010 (Afecció d’un bé derivada d’una desgravació en l’impost de successions), de 31 de maig 2010 (Preferència del ius transmissionis davant de la substitució vulgar), de 28 de juny 2010 (Propietat horitzontal: aportació d’un element privatiu a una societat; necessitat de certificar l’estat de comptes entre la comunitat de propietaris i l’aportant) y de 20 de juliol 2010 (Propietat horitzontal: procediment per tal que accedeixi al registre l’excés de cabuda d’un element privatiu). Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of April 26, 2010 (Property subject to a Seizure due to an Inheritance Tax Relief); May 31, 2010 (Instances for Contingent Institution), June 28, 2010 (Commonhold: Particular Unit Transfer in exchange of Shares representing the Capital of a Company) and July 20, 2010 (Commonhold: Alteration of a Particular Unit Surface pursuant an Judicial Order).

Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.205 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril-juliol 2010).. », InDret 4.10