2.10

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre 2009 ­ febrer 2010).
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 18 de desembre 2009, 20 de desembre 2009, 5 de febrer 2010, 8 de febrer 2010, 9 de febrer 2010 i 10 de febrer 2010.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 18 de desembre 2009, 20 de desembre 2009, 5 de febrer 2010, 8 de febrer 2010, 9 de febrer 2010 i 10 de febrer 2010.

Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions (December 2009 – February 2010).

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of December 18, 2009; December 20, 2009; February 5, 2010; February 8, 2010; February 9, 2010 and February 10, 2010. Analytic index by subject matters of the 69 decisions rendered so far by the Directorate General (2005- 2009).

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.667 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre 2009 ­ febrer 2010).. Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 18 de desembre 2009, 20 de desembre 2009, 5 de febrer 2010, 8 de febrer 2010, 9 de febrer 2010 i 10 de febrer 2010.», InDret 2.10