3.16

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre 2015)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 17 de desembre de 2015 (JUS/3149/2015 i JUS/3150/2015).

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 17 de desembre de 2015 (JUS/3149/2015; DOGC núm. 7078, de 14.3.2016) (modificació d’estatuts de propietat horitzontal per tal d’eliminar l’exoneració de contribuir a determinades despeses que afavoria certs elements privatius) i 17 de desembre de 2015 (JUS/3150/2015; DOGC núm. 7078, de 14.3.2015) (renúncia a servituds).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (December 2015).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 17 December 2015 (JUS/3149/2015; DOGC núm. 7078, de 14.3.2016) (modification of condominium rules to eliminate an exemption of the obligation to contribute to maintain certain common services) and 17 December 2015 (JUS/3150/2015; DOGC núm. 7078, de 14.3.2015) (unilateral waiver of easements).

Keywords. , , , , , , ,
PDF download: Esp [230 KB]
downloads - 1.591 views
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre 2015). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 17 de desembre de 2015 (JUS/3149/2015 i JUS/3150/2015).», InDret 3.16