3.19

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (febrer – abril 2019)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 6 de febrer i 29 d’abril de 2019.

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 6 de febrer de 2019 (cens: cancel·lació per manca de divisió), i 29 d’abril de 2019 (compravenda o dissolució parcial de la comunitat i requisits d’habitabilitat).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (February-April 2019)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 6 February 2019 (cancellation of an emphyteutic right due to lack of distribution thereof among the burdened properties) and 20 April 2019 (habitability prerequisites for the sale of a share, or the partial dissolution of a joint ownership).

Keywords. , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [189 KB]
descargas - 1.557 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (febrer – abril 2019). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 6 de febrer i 29 d’abril de 2019.», InDret 3.19