3.15

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (gener-març 2015)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 7 de gener (JUS/77/2015 i JUS/105/2015), 3 de febrer i 4 de març de 2015.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 7de gener de 2015 (JUS/77/2015: acceptació de donació per menor d’edat amb pares de vida separada); 7 de gener de 2015 (JUS/2410/2014: modificació d’estatuts de propietat horitzontal per prohibir la destinació a apartaments turístics); 3 de febrer de 2015 (cancel•lació de drets d’adquisició preferent acceptats en compravenda d’immobles en urbanització exclusiva) i 4 de març de 2015 (cancel·lació d’un dret de cens).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (January-March 2015)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 7 January 2015 (JUS/77/2015: acceptance of a gift to a minor whose parents live separately); 7 January 2015 (JUS/105/2015: alteration of condominium rules to ban tourist lets); 3 February 2015 (cancellation of right of first refusal established when acquiring a plot of land in an exclusive compound), and 4 March 2015 (cancellation of an emphyteutic right).

Keywords. , , , , , , , ,
PDF download: Esp []
downloads - 1.685 views
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (gener-març 2015). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 7 de gener (JUS/77/2015 i JUS/105/2015), 3 de febrer i 4 de març de 2015.», InDret 3.15