1.10

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol -­ novembre 2009). Índex analític 2005-2009

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 20 de juliol 2009, 28 de juliol 2009, 29 de juliol 2009, 19 d’octubre 2009, 20 d’octubre 2009, 21 d’octubre 2009, 22 d’octubre 2009, 5 de novembre 2009 i 6 de novembre 2009. Índex sistemàtic per matèries del contingut de les 69 resolucions fins ara dictades per la Direcció General (2005-2009).

Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions (July – November 2009). Analytic Index (2005-2009)

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of July 20, 2009; July 28, 2009; July 29, 2009; October 19, 2009; October 20, 2009; October 21, 2009; October 22, 2009; November 5, 2009 and November 6, 2009. Analytic index by subject matters of the 69 decisions rendered so far by the Directorate General (2005-2009).

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.421 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol -­ novembre 2009). Índex analític 2005-2009. », InDret 1.10