1.18

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-octubre 2017)

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 12 de juliol de 2017 (JUS/1719/2017), préstec hipotecari: informació prèvia; 22 de setembre de 2017 (JUS/2348/2017), declaració d’obra nova antiga; 11 d’octubre de 2017 (JUS/2443/2017), hipoteca d’habitatge habitual: manifestacions requerides, i divuit resolucions de 7 i 13 d’octubre de 2017 (JUS/2463/2017; JUS/2464/201; JUS/2465/2017; JUS/2476/2017; JUS/2477/2017; JUS/2507/2017; JUS/2508/2017; JUS/2633/2017; JUS/2651/2017; JUS/2652/2017; JUS/2653/2017; JUS/2654/2017; JUS/2655/2017; JUS/2656/2017; JUS/2657/2017; JUS/2658/2017; JUS/2685/201, i JUS/2686/2017), subrogació en un préstec hipotecari i normes de protecció de consumidors; manifestació sobre el caràcter habitual o no de l’habitatge.

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (July - October 2017).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 12 July 2017 (JUS/1719/2017), mortgage loan: pre-contractual information; 22 September 2017 (JUS/2348/2017), registration of existing old buildings; 11 October 2017 (JUS/2443/2017), habitual residence: statements and consents required to mortgage, and eighteen resolutions dated 7 and 13 October 2017 (JUS/2463/2017; JUS/2464/201; JUS/2465/2017; JUS/2476/2017; JUS/2477/2017; JUS/2507/2017; JUS/2508/2017; JUS/2633/2017; JUS/2651/2017; JUS/2652/2017; JUS/2653/2017; JUS/2654/2017; JUS/2655/2017; JUS/2656/2017; JUS/2657/2017; JUS/2658/2017; JUS/2685/201, i JUS/2686/2017), change of debtor in a mortgage loan and consumer protection; statement regarding whether the mortgaged property is the mortgagor’s habitual residence or not.

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [308 KB]
descargas - 1.821 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-octubre 2017). », InDret 1.18