3.20

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny 2020)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 5 i 11 de juny de 2020

Universitat de Barcelona

Comentari a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 5 de juny de 2020 (exclusió de béns en un llegat d’usdefruit universal i presa de possessió pel legatari) i d’11 de juny de 2020 (compravenda de – gairebé – tot l’immoble i drets de tanteig i retracte de l’Administració).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (June 2020)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 5 June 2020 (legacy of a usufruct of the entire estate: exclusion of certain assets and the legatee’s right to acquire possession) and 11 June 2020 (sale of – almost – an entire building and administrative rights of first refusal).

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [574 KB]
descargas - 1.774 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny 2020). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 5 i 11 de juny de 2020», InDret 3.20 ,pp. 478-489