4.13

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (març 2013)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques d'1, 8 i 18 de març de 2013

Comentaris a les Resolucions de la Direccó General de Dret i Entitats Jurídiques d’1 de març de 2013 (efectes de l’herència de confiança quan l’hereu mor sense que haver disposat dels béns; interpretació del testament), 8 de març de 2013 (interpretació de la voluntat del causant: el dret de representació en la successió testada) i 18 de març de 2013 (propietat horitzontal: rectificació per sentència judicial de la fitació d’elements privatius amb accés a elements comuns).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (March 2013)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 1 March 2013 (secret trusts and the interpretation of wills), 8 March 2013 (interpretation of wills: right of representation in testate succession) and 18 March 2013 (horizontal property: court decision rectifying the description of apartments).

Keywords. , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.378 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (març 2013). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques d'1, 8 i 18 de març de 2013», InDret 4.13