1.17

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (setembre-octubre 2016)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 14 de setembre de 2016 (JUS/2216/2016 i JUS/2217/2016) i 25 d’octubre de 2016 (JUS/2448/2016 i JUS/2614/2016)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 14 de setembre de 2016 (JUS/2216/2016), modificació d’estatuts de propietat horitzontal per establir recàrrecs i interessos moratoris; 14 de setembre de 2016(JUS/2217/2016), escriptura de “reiteració d’acceptació d’herència” per part de l’hereu de l’hereu; 25 d’octubre de 2016 (JUS/2448/2016), modificació d’estatuts de propietat horitzontal per prohibir els usos turístics, i 25 d’octubre de 2016 (JUS/2614/2016), poder preventiu que exclou la necessitat d’autorització judicial.

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (September-October 2016)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 14 September 2016 (JUS/2216/2016), modification of the condominium rules to establish a default interest rate and surcharges; 14 September 2016 (JUS/2217/2016), confirmation of the acceptance of an inheritance by the heir’s her; 25 October 2016 (JUS/2448/2016), modification of the condominium rules to ban tourist lets; and 25 October 2016 (JUS/2614/2016), preventative power of attorney excluding the requirement of judicial authorisation.

Keywords. , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.541 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (setembre-octubre 2016). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 14 de setembre de 2016 (JUS/2216/2016 i JUS/2217/2016) i 25 d’octubre de 2016 (JUS/2448/2016 i JUS/2614/2016)», InDret 1.17