2.09

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (novembre – desembre 2008)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 27 de novembre 2008, 1 de desembre 2008, 2 de desembre 2008, 3 de desembre 2008 i 23 de desembre 2008

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 27 de novembre 2008, 1 de desembre 2008, 2 de desembre 2008, 3 de desembre 2008 i 23 de desembre 2008.

Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions (November - December 2008)

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of November 27, 2008; December 1, 2008; December 2, 2008; December 3, 2008 and December 23, 2008.

Keywords. , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.722 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (novembre – desembre 2008). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 27 de novembre 2008, 1 de desembre 2008, 2 de desembre 2008, 3 de desembre 2008 i 23 de desembre 2008», InDret 2.09