2.07

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 14 d’octubre 2005, de 25 de novembre 2005, de 28 novembre 2005, de 28 gener 2006 i de 22 de març de 2006.

Comments to Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions from oct. 10, 2005; nov. 25, 2005; nov. 28, 2006; jan 28, 2006 and march 22, 2006.

Descargar PDF: | Cat [305 KB]
descargas - 1.119 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. », InDret 2.07