4.06

Règim jurídic de la Propietat Horitzontal en el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. Anàlisi comparativa amb la Ley de Propiedad Horizontal

En aquest article es compara la nova regulació catalana en matèria de propietat horitzontal amb la Llei de Propietat Horitzontal espanyola, amb ocasió de l’aprovació del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el passat 1 de juliol. Es destaquen les diferències més importants, així com les novetats més rellevants i, finalment es fa balanç dels canvis que introdueix la llei catalana en el règim jurídic de la propietat horitzontal.

Descargar PDF: Esp [306 KB] | Cat [303 KB]
descargas - 2.143 visualizaciones
Pere Yúfera Sales, «Règim jurídic de la Propietat Horitzontal en el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. Anàlisi comparativa amb la Ley de Propiedad Horizontal. », InDret 4.06