4.04

Responsabilitat civil subsidiària del titular d’un establiment: localització, infracció normativa i influència causal
Comentari a la STS, 2a, 25.3.2004

PDF download: Esp []
downloads - 1.217 views
Marc-Roger Lloveras Ferrer, «Responsabilitat civil subsidiària del titular d’un establiment: localització, infracció normativa i influència causal. Comentari a la STS, 2a, 25.3.2004», InDret 4.04