1.03

Separació de béns i desigualtat patrimonial: la compensació econòmica per raó de treball
Comentari a la STSJC de 21.10.2002

Descarregar PDF: Esp [182 KB] | Cat [167 KB]
descàrregues - 1.244 visualitzacions
Albert Lamarca i Marquès, «Separació de béns i desigualtat patrimonial: la compensació econòmica per raó de treball. Comentari a la STSJC de 21.10.2002», InDret 1.03