3.02

Accidents de treball, responsabilitat civil i competència de jurisdicció
Comentari a la STS, 1a, 8.10.2001

PDF download: Esp []
downloads - 929 views
Manuel Luque Parra, Juan Antonio Ruiz García, «Accidents de treball, responsabilitat civil i competència de jurisdicció. Comentari a la STS, 1a, 8.10.2001», InDret 3.02