Consell de Redacció

Privat

– Laura Herrerías Castro (Universitat Pompeu Fabra)

– Paula Sánchez Richarte (Universitat Pompeu Fabra)

Penal

– Nuria Pastor Muñoz (Universitat Pompeu Fabra)

– Ivó Coca Vila (Universitat Pompeu Fabra)

Criminologia

– Ester Blay Gil (Universitat de Girona)

– Cristina Güerri (Universidad de Málaga)

Públic i regulatori

– Andrés Boix Palop (Universidad de Valencia)

Coordinadors d’edició

– Roger Barat (Universitat Pompeu Fabra)

– Matías Belmonte (Universitat de Girona)

– Sébastien Fassiaux (Universitat Pompeu Fabra)

– Francisco Fernández (Universitat de Girona)

– Judit López (Universitat de Girona)

– Jordi Marcè (Universitat Pompeu Fabra)

– Gabriel Melian (Universitat Pompeu Fabra)

– Federico Montero (Universitat de Girona)

– Arnau Nonell (Universitat Pompeu Fabra)

– Mauro Rocassalvo (Universitat de Girona)

– Olivia Benítez (Universitat de Girona)