Consell de Redacció

Consell de redacció:

Dret Privat
Dra. Sonia Ramos González (Universitat Pompeu Fabra)

Dret català i Dret de Persona i Família
Dr. Albert Lamarca i Marquès (Universitat Pompeu Fabra)
Dra. Esther Farnós Amorós (Universitat Pompeu Fabra)

Dret Processal
Dr. Bernardino J. Varela Gómez (Universidad de Santiago de Compostela)

Dret Penal
Dr. Ricardo Robles Planas (Universitat Pompeu Fabra)

Dret Constitucional 
Dra. María Fraile Ortiz (Universidad Carlos III de Madrid)