4.09

Conseqüències successòries de la nul·litat de donacions dissimulades sota escriptura de compravenda
Comentari a la STSJC, Sala Civil i Penal, 19.5.2008 (MP: Mª Eugènia Alegret Burgués)

La STSJC objecte d’aquest comentari, aplicant la doctrina més recent del TS en matèria de donació dissimulada sota escriptura de compravenda, entén que l’hereva va perdre el dret a reclamar la quarta falcídia en no incloure en l’inventari drets que no havien sortit mai del patrimoni del causant, malgrat que aparentment els hagués venut en vida. Aquesta és una més de les conseqüències en l’àmbit successori de la tesi de la nul·litat per falta de forma de la donació dissimulada.

The Invalidity of Covert Donations under Simulated Contracts of Sale: Implications in the Law of Succession. Catalan Supreme Court Judgement 19.5.2008

The Catalan Supreme Court judgement decides that the main beneficiary in the testator’s will (the heir), has lost the right to a quarter of the estate free of legacies or bequests due to having failed to include certain assets in the mandatory inventory. These assets appeared to have been sold to the heir, but the Court, following the Spanish Supreme Court’s latest decisions, considers that a donation disguised under the appearance of a sale is invalid for not complying with the formal requirements of gratuituous tranfers. The Catalan judgement exemplifies one among many consequences of this doctrine in the law of succession.

Keywords. , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.539 visualizaciones
Miriam Anderson, «Conseqüències successòries de la nul·litat de donacions dissimulades sota escriptura de compravenda. Comentari a la STSJC, Sala Civil i Penal, 19.5.2008 (MP: Mª Eugènia Alegret Burgués)», InDret 4.09