3.04

De la Compilació al Codi civil i del Compendi al Manual
Recensió a 'Manual de Dret Civil Català', de Ferran Badosa Coll (dir.)

Descargar PDF: Esp [265 KB] | Cat [250 KB]
descargas - 1.377 visualizaciones
Albert Lamarca i Marquès, «De la Compilació al Codi civil i del Compendi al Manual. Recensió a 'Manual de Dret Civil Català', de Ferran Badosa Coll (dir.)», InDret 3.04