3.04

El conflicto en la aplicación de la norma tributaria en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Descarregar PDF: Esp [247 KB] | Cat [238 KB]
descàrregues - 370 visualitzacions
Maximino Linares Gil, «El conflicto en la aplicación de la norma tributaria en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. », InDret 3.04