4.06
Editorial

El Master in Corporate and Public Regulatory Law de la Barcelona Graduate School of Economics

El pròxim curs 2007-2008, la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) iniciarà les seves activitats acadèmiques i, entre elles, el Master in Corporate and Public Regulatory Law.

La Barcelona GSE és una fundació privada creada pel Prof. Andreu Mas-Colell amb l’objectiu de reforçar els ensenyaments de grau d’economia, dret i altres ciències socials. Patrocinada per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Superior d’Investigacions Científiques i el Centre de Recerca en Economia Internacional, en el seu comitè científic compta amb alguns dels millors economistes del món, entre ells, 10 Premis Nobel d’Economia. Formen part del seu patronat institucions com La Caixa, Caixa de Catalunya o Banc de Sabadell, entre d’altres.

El programa del nou Master in Corporate and Public Regulatory Law recull característiques d’ensenyaments semblants que tradicionalment es presentaven per separat i que, en aquesta ocasió, ho fan en un sol curs de tres trimestres de durada:

− Als continguts clàssics del dret de l’empresa —dret de societats, de la competència o fiscal, per ex.—, se suma ara el dret públic regulatori ordenat per sectors d’activitat, com telecomunicacions, energia, biofarmacia, entreteniment, etc.

− A l’orientació acadèmica s’afegeix la professional: el màster està dissenyat tant per reforçar la capacitat d’anàlisi del jove investigador universitari, com assenyaladament, per obrir-li les portes de la millor pràctica professional. En conseqüència, el seu professorat prové de l’acadèmia i del món professional, si no dels dos.

− A l’anàlisi doctrinal del dret positiu —europeu i espanyol— se suma també l’anàlisi econòmica del dret. Així, i per primera vegada en un curs d’aquesta naturalesa, els estudiants aprofundiran en els temes crucials del dret de la competència i els de l’economia industrial, en els de la interpretació del dret i en la teoria de la regulació. El màster persegueix d’aquesta manera formar una nova generació d’advocats i reguladors, capaços d’interactuar tant amb juristes i economistes acadèmics, com amb advocats, jutges i funcionaris d’agències reguladores.

− A la demanda provinent del nostre propi àmbit geogràfic s’hi podrà sumar la provinent d’altres països, perquè el curs s’impartirà exclusivament en llengua anglesa. 1

− A l’oferta d’un títol propi, testimoni dels resultats obtinguts, s’afegirà la d’una borsa de treball impulsada per firmes de prestigi i projecció internacionals.

Els patrocinadors de la Barcelona GSE i la pròpia organització establiran sistemes de beques, ajuts i préstecs que facilitin l’accés dels seus estudiants a aquest i als altres cursos de màster de la nova institució, sense limitar l’entrada per causes econòmiques als qui acreditin excel·lència acadèmica.

Pau Salvador Coderch

 

Descargar PDF: | Cat [83 KB]
descargas - 1.685 visualizaciones