3.09

Els límits a la facultat d’interpretació de les clàusules testamentàries per part del marmessor universal
A propòsit de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de desembre de 2008 (Magistrat Ponent: Enric Anglada i Fors)

Aquest comentari analitza la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de desembre de 2008, que crea jurisprudència. A la sentència el Tribunal Superior determina el caràcter revisable i revocable, per part dels tribunals de justícia, de la interpretació que realitza el marmessor universal de les clàusules testamentàries.

The Scope of the Construction of Wills by Executors

The Catalonian Superior Court Judgment of December 29th 2008 focuses on the construction of the will carried out by the executor and determines that the interpretation can be reversed by the courts.

Keywords. ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.537 visualizaciones
Paloma de Barrón Arniches, «Els límits a la facultat d’interpretació de les clàusules testamentàries per part del marmessor universal. A propòsit de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de desembre de 2008 (Magistrat Ponent: Enric Anglada i Fors)», InDret 3.09