Enviament d'originals

  1.

  2.

  3.

  4.

  5. Àmbit d'investigació del treball:

  6. Adjunteu l'arxiu en format .doc o .odt:

  Accepto la Política de protecció de dades i els criteris de publicació de la revista InDret.


  Després de l’enviament de l’original, el remitent rebrà un missatge automàtic de recepció del treball. En el termini aproximat d’una setmana es comunicarà la decisió del Consell de Redacció sobre l’adequació del treball a la línia editorial de la revista i, en aquest cas, l’inici del procés d’avaluació. Amb caràcter general, es preveu disposar dels informes d’avaluació en el termini d’un mes natural des de l’inici del procés, encara que aquest termini es pot ampliar en funció de l’extensió i la complexitat del treball. Les consultes sobre l’estat de tramitació del treball es poden enviar a indret.privado@gmail.com.