3.04

La facultat de disposar de l’hereu fiduciari
Comentari a la STSJC d’1 d’abril del 2004

PDF download: Esp [194 KB] | Cat [183 KB]
downloads - 948 views
Eulàlia Amat Llari, «La facultat de disposar de l’hereu fiduciari. Comentari a la STSJC d’1 d’abril del 2004», InDret 3.04