1.06

La Proposta de Reglament de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics
El sistema REACH, l'aplicació del principi de precaució i la responsabilitat civil extracontractual de les Institucions Comunitàries

Aquest treball informa sobre el futur procediment de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies i Preparats Químics, (COM(2003)644 Final), conegut com a REACH, que modifica substancialment la legislació europea vigent sobre la matèria. Després d’una breu descripció del procediment, s’aprofundeix en el principi en el que es basa aquesta proposta, el qüestionat principi de precaució i es fa una descripció del règim de la responsabilitat civil extracontractual de les Institucions Europees per, finalment, concloure quines conseqüències poden tenir aquest règim i el principi de precaució en els productors i importadors de substàncies químiques afectats per la proposta REACH.

Descargar PDF: | Cat [668 KB]
descargas - 1.584 visualizaciones
Daniel Vallès Muñío, «La Proposta de Reglament de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics. El sistema REACH, l'aplicació del principi de precaució i la responsabilitat civil extracontractual de les Institucions Comunitàries», InDret 1.06