3.04

La qualificació jurídica i la seva incidència en l’aplicació dels tributs

Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.286 visualizaciones
Miró Ayats Vergés, «La qualificació jurídica i la seva incidència en l’aplicació dels tributs. », InDret 3.04