1.04

La transmissió de la propietat segons la Llei 23/2001, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura

En aquest treball s’exposa críticament la regulació de la transmissió de la propietat dels habitatges o locals a construir segons la Llei 23/2001, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura. A partir de la distinció legal entre dues modalitats de contracte de cessió, s’analitzen les diverses interpretacions que s’han plantejat al respecte del moment i la manera com té lloc aquesta transmissió. El treball també qüestiona que calgui parlar sempre de la transmissió de la propietat quan del què es tracta fonamentalment és de protegir el cedent front dels creditors del cessionari. Per això proposa adoptar un enfocament alternatiu, més processal que substantiu, d’aquest problema.

PDF download: Esp [376 KB] | Cat [366 KB]
downloads - 1.330 views
Albert Ruda González, «La transmissió de la propietat segons la Llei 23/2001, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura. », InDret 1.04