2.05

L’herència insolvent

La insolvència de l’herència o del causant ha estat afrontada amb tècniques diverses en tots els ordenaments jurídics. La Llei concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol, a partir d’ara, LCon) es refereix en alguns articles al que s’ha anomenat concurs de l’herència, la qual cosa no vol dir que solucioni, ni de bon tros, els problemes que sorgeixen de la insolvència. En aquest treball només intento identificar alguns dels problemes que la Llei concursal deixa sense resoldre i el que succeeix quan es posen en relació les normes concursals amb el Codi de successions i molt especialment, amb la institució del benefici d’inventari, així com les regles de la LEC, ja complexes per elles mateixes. Aquest treball, per tant, s’ha de considerar un working paper en sentit estricte: sempre resulta molt difícil iniciar una matèria en la qual la bibliografia és pràcticament inexistent

Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.696 visualizaciones
Encarna Roca i Trias, «L’herència insolvent. », InDret 2.05