2.11

L’incompliment del marmessor i el dret a la retribució
A propòsit de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 20 de setembre de 2010 (MP: Mª Eugènia Alegret Burgués)

La sentència del Tribunal Superior de Justícia Catalunya de 20 de setembre de 2010 analitza alguns aspectes de la figura del marmessor universal al Dret civil de Catalunya i, en particular, determina les condicions en què es pot entendre que ha incomplet les seves obligacions i, en conseqüència, imposar la pèrdua de llur retribució.

Non-performance of duties and executor’s fee

The decision of the Catalonian Superior Court handed down on 20th September 2010 analyzes nonperformance of the executor’s duties ant the subsequent loss of remuneration for carring out the direction of the will.

Keywords. , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.664 visualizaciones
Paloma de Barrón Arniches, «L’incompliment del marmessor i el dret a la retribució. A propòsit de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 20 de setembre de 2010 (MP: Mª Eugènia Alegret Burgués)», InDret 2.11