2.05

Llegítima dels hereus i usdefruit universal: dues sentències divergents
Comentari a les SSAP Barcelona, Sec. 16a, d’1 d’abril de 2004 i 14 de setembre de 2004

Descarregar PDF: Esp []
descàrregues - 1.130 visualitzacions
Antoni Vaquer Aloy, «Llegítima dels hereus i usdefruit universal: dues sentències divergents. Comentari a les SSAP Barcelona, Sec. 16a, d’1 d’abril de 2004 i 14 de setembre de 2004», InDret 2.05