3.10

Nota a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Aquesta nota dóna compte de la llei de la infància, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el passat mes de maig, que amplia el reconeixement dels drets dels infants de la legislació anterior i aprofundeix en l’ordenació de l’activitat de l’administració tant en la prevenció com en l’actuació per a la seva tutela. Destaca especialment la reforma d’aspectes substancials del sistema de protecció de menors, que posa de manifest una opció clara per estabilitzar al més aviat possible la situació jurídica dels menors desemparats, a través de la limitació del recurs dels pares als mitjans d’oposició front l’actuació de l’administració.

Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.352 visualizaciones
Margarita Garriga Gorina, «Nota a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. », InDret 3.10