1.15

Paternalisme i gènere
Referència a tres manifestacions de l’ordenament jurídic espanyol

El Dret Penal (en endavant, DP) és un dels instruments que s’ha encarregat, exclusivament, de la missió de suprimir la violència de gènere. Aquest tipus de violència està suposant un obstacle legislatiu ja que, tot i les recents i constants reformes al respecte aquestes conductes segueixen presents en la nostra societat. El treball però pretén, a través de l’anàlisi de tres manifestacions en concret, reflectir quina és la posició que ocupa la dona víctima dins aquesta matèria. Per abordar aquest tema és important l’estudi de la perspectiva actual del gènere, la direcció que el Dret Penal ha pres i/o que vol prendre, així com les diverses opinions que els experts han pronunciat al respecte. Tot això en serà d’ajuda per observar quin és el paper que l’Estat ha atorgat a la dona víctima de violència de gènere i si aquest és suficient o resulta ineficaç per pal•liar aquest tipus d’agressions violentes.

Descargar PDF: Esp []
descargas - 770 visualizaciones
Sonia Ricondo García, «Paternalisme i gènere. Referència a tres manifestacions de l’ordenament jurídic espanyol», InDret 1.15