2.23

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (octubre 2022-febrer 2023)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/3256/2022, de 19 d'octubre, JUS/432/2013, de 7 de febrer, i JUS/592/2023 i JUS/593/2023, de 20 de febrer

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/3256/2022 (l’abast de les normes interpretatives de la voluntat del causant: la crida al fills), JUS/432/2023 (parella estable: divisió de cosa comuna en conveni regulador), JUS/592/2023 (autorització alternativa per a la repudiació d’herència per part de menors d’edat i conflicte d’interessos) i JUS/593/2023 (parella estable: divisió de cosa comuna en transacció judicial).

[Fe d’errates: A la nota a peu de pàgina núm. 4 hauria d’indicar «LLÀCER MATACÀS, «Comentari a l’article 423-8», a EGEA I FERNÁNDEZ / FERRER I RIBA (Dir.), Comentaris al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, vol. I, Atelier, Barcelona, 2009, p. 339-343, p. 343». Totes les referències a la paginació que estiguin abreujades com a «pp.» haurien d’estar abreujades com a «p.»].

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation (October 2022-February 2023)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation JUS/3256/2022 (scope of provisions on the interpretation of wills: designation of children), JUS/432/2023 (cohabitants: partition of property by means of an agreement upon breakdown), JUS/592/2023 (disclaimer of an inheritance by minors: conflict of interests with relatives who consent in lieu of the court) and JUS/593/2023 (cohabitants: partition of property by means of a court settlement).

Keywords. , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [401 KB]
descargas - 691 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (octubre 2022-febrer 2023). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/3256/2022, de 19 d'octubre, JUS/432/2013, de 7 de febrer, i JUS/592/2023 i JUS/593/2023, de 20 de febrer», InDret 2.23 ,pp. 670-682