1.13

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril 2012)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 13, 16 i 18 d’abril de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 13 d’abril de 2012 (suspensió d’inscripció de segregació antiga per manca de llicència administrativa actual), 16 d’abril de 2012 (validesa de la notificació de la qualificació al notari per telefax – i manifestació sobre el caràcter familiar o no de l’habitatge) i 18 d’abril de 2012 (suficiència de l’informe tècnic que acredita que l’habitatge podrà obtenir la cèdula d’habilitat després de l’execució d’obres de rehabilitació, malgrat la manca de visat).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (April 2012)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 13 April 2012 (access denied to an old deed separating a parcel of land due to the absence of planning permission at the time of registration), 16 April 2012 (notice of the Land Registrar’s decision to the notary by fax is valid – another case concerning the description of the dwelling as a family home or not) and 18 April 2012 (an architect’s report stating that the dwelling will be granted a certificate of occupancy after refurbishment is sufficient, even if not certified by the Architects’ Governing Body).

Keywords. , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.555 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril 2012). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 13, 16 i 18 d’abril de 2012», InDret 1.13