3.09

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (gener – març 2009)

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 14 de gener 2009, 24 de febrer 2009, 25 de febrer 2009, 30 de març 2009 i 31 de març 2009

Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions (January - March 2009)

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of January 14, 2009; February 24, 2009; February 2, 2008; March 30, 2009 and March 31, 2009.

Keywords. , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.591 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (gener – març 2009). », InDret 3.09