2.14

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol 2013)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 27, 29 i 30 de juliol de 2013

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 27 de juliol de 2013 (cancel•lació de la menció d’un alou), 29 de juliol de 2013 (anotació preventiva d’embargament sobre el dret a la llegítima) i 30 de juliol de 2013 (la rectificació d’una inscripció requereix resolució judicial: de nou sobre una adquisició inscrita “en fideïcomís”).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (June 2013).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 27 July 2013 (cancellation of registry references to interests over land held by rentowners), 29 July 2013 (the forced heir’s creditors cannot register seizure of the deceased’s assets) and 30 July 2013 (rectification of mistakes in registration must be ordered by a court).

 

Keywords. , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.813 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol 2013). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 27, 29 i 30 de juliol de 2013», InDret 2.14